Skip to main content
 • Betaalbaarheid

Wonen betaalbaar houden, daar gaan we voor

Ontwikkeling in de omgeving

Het bouwen, onderhouden en verhuren van sociale huurwoningen is onze kerntaak. Die woningen zijn voornamelijk bestemd voor mensen met beperkte financiële mogelijkheden. Daarom doen we er alles aan om de huurprijzen van onze woningen zo laag mogelijk te houden. Naast de huurprijs van een woning zijn er ook nog andere kosten die mensen met een kleine portemonnee soms moeilijk kunnen opbrengen.

Kernvraag voor bewoners

Hoe kan ik mijn huur (blijven) betalen?

Kernvragen voor Plavei

Hoe zorgen we voor voldoende (financiële) middelen om ons werk te blijven doen en houden we voldoende oog voor (individuele) bewoners?

Hoe ondersteunen we bewoners die betalingsproblemen krijgen

Onze ambitie

Wij zorgen voor betaalbaar wonen, nu én in de toekomst.

Strategische keuzes

We hebben als woningcorporatie een grote rol om wonen ook in de toekomst betaalbaar te houden. Ook het beleid van de overheid en energiebedrijven heeft invloed op de totale woonlasten van onze bewoners. De Rijksoverheid bepaalt de grenzen van de huurprijzen en maakt toeslagen en kortingen afhankelijk van het inkomen. Wij vinden dat de kwaliteit van de woning centraal moet staan bij het bepalen van de huurprijs en niet het inkomen. Tegelijkertijd houden we ons aan de inkomenseisen voor woningtoewijzing die door de overheid worden gesteld. We passen indien nodig de huurprijs aan en leveren maatwerk waar kan.

We zorgen voor een betaalbare woning

Bij keuzes die we maken, houden we de balans tussen het gemeenschappelijke en individuele belang scherp in het oog. We kijken naar het hier en nu, maar ook naar de toekomst. We zorgen voor voldoende betaalbare huurwoningen. Daarvoor:

 • gaan we uit van een evenwichtige verhouding tussen prijs en kwaliteit van de woning bij het bepalen van de (streef)huur;
 • behouden we binnen onze processen ruimte om maatwerk te bieden aan individuele bewoners die het nodig hebben;
 • zoeken we naar mogelijkheden om de woonlasten van onze bewoners te verlagen, door bijvoorbeeld het isoleren van woningen, het plaatsen van zonnepanelen en de inzet van energiecoaches.

  Bewoners zorgen ervoor dat de huur op tijd betaald wordt

  Het betalen van de huur is de verantwoordelijkheid van onze bewoner. Bij het ontstaan van huurachterstanden blijven we niet wachten tot de achterstand verder oploopt. Want we weten uit ervaring dat oplopende schulden mensen in problemen brengt. Daarom:

  • nemen we contact op met bewoners om te achterhalen naar wat er aan de hand is;
  • verwijzen we bewoners door naar bijvoorbeeld de gemeentelijke schuldhulpverlening om oplossingen te vinden;
  • onderzoeken we of we met onze partners goede voorlichting kunnen geven, zodat bewoners meer grip krijgen op hun budget.

  Wonen als basisbehoefte

  Vanuit hun huis geven mensen hun leven vorm. Wonen is een basisbehoefte. Zeker voor mensen die hun leven (nog) niet helemaal op de rit hebben. Voor hen is wonen zelfs een randvoorwaarde om ervoor te zorgen dat ze hun leven (weer) op de rit krijgen. Wonen is voor iedereen. De komende jaren werken we binnen de regio Achterhoek aan het terugdringen van het aantal onvrijwillig daklozen die leven in de maatschappelijke opvang. We zoeken daarbij naar nieuwe initiatieven en werken intensief samen met gemeenten, hulpverleners en andere corporaties.